Udruga DIRA

Udruga  za pomoć  djeci s teškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA RIJEKA“ osnovana je 18. studenog 2011. godine u Rijeci sa svrhom promicanja, razvitka i unapređenja rada s djecom s teškoćama u razvoju. Cilj nam je omogućiti djeci iz Rijeke i okolice, kao i iz susjednih županija i otoka kvalitetan rad te podršku i edukaciju za njihove roditelje, članove obitelji i ostale osobe koje sudjeluju u provođenju aktivnosti njihovog svakodnevnog života.

U rad Udruge uključeni su stručnjaci i volonteri raznih profila, organiziraju se edukacije za rad s djecom s teškoćama u razvoju, igraonice, kreativne radionice, individualne terapije te omogućuje provedba ostalih programa i aktivnosti putem grupnog i individualnog rada usmjerenih na sveobuhvatni pristup u radu s ciljem da svako pojedino dijete dostigne svoj maksimalni potencijal.

U udruzi se provode individualne i grupne terapije, organiziraju kreativne radionice i sportske aktivnosti, održavaju edukacije i radionice za roditelje i stručnjake te organiziraju izleti i druženja za članove.

Udruga se financira sredstvima koje prikupljamo članarinama roditelja, privatnim i poslovnim  donacijama te sredstvima iz projekata i natječaja.

Svrha osnivanja Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje rada s djecom s poteškoćama u razvoju te harmoničnog razvoja djece i mladih s ciljem informiranja, edukacije i pružanja terapijskih usluga za djecu s poteškoćama u razvoju, njihove roditelje, stručne osobe te druge zainteresirane građane.

Popis aktivnosti:

 • Terapija senzorne integracije
 • Tomatis terapija
 • Neurofeedback terapija
 • Fizioterapija
 • Radna terapija
 • Terapija igrom
 • Kreativne radionice
 • Glazbene radionice
 • Atletika
 • Subotnje igraonice
 • Plivanje
 • Edukacije, Predavanja, Savjetovanja i ostalo

Udruga DIRA

Udruga  za pomoć  djeci s teškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA RIJEKA“ osnovana je 18. studenog 2011. godine u Rijeci sa svrhom promicanja, razvitka i unapređenja rada s djecom s teškoćama u razvoju. Cilj nam je omogućiti djeci iz Rijeke i okolice, kao i iz susjednih županija i otoka kvalitetan rad te podršku i edukaciju za njihove roditelje, članove obitelji i ostale osobe koje sudjeluju u provođenju aktivnosti njihovog svakodnevnog života.

U rad Udruge uključeni su stručnjaci i volonteri raznih profila, organiziraju se edukacije za rad s djecom s teškoćama u razvoju, igraonice, kreativne radionice, individualne terapije te omogućuje provedba ostalih programa i aktivnosti putem grupnog i individualnog rada usmjerenih na sveobuhvatni pristup u radu sa ciljem da svako pojedino dijete dostigne svoj maksimalni potencijal.

U Udruzi se provode individualne terapije muzikoterapije,  terapije senzorne integracije, brain gym terapije, Tomatis  i neurofeedback terapije. Osim toga, za članove Udruge organizirane su grupne aktivnosti kao što su kreativne, sportske, glazbene i dramske radionice, terapijsko jahanje te uz potporu Grada Rijeke sportska radionica i plivanje na bazenima „Kantrida“.

Udruga se financira sredstvima koje prikupljamo članarinama roditelja, privatnim i poslovnim  donacijama, te sredstvima iz projekata i natječaja.

Svrha osnivanja Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje rada s djecom s poteškoćama u razvoju te harmoničnog razvoja djece i mladih s ciljem informiranja, edukacije i pružanja terapijskih usluga za djecu s poteškoćama u razvoju, njihove roditelje, stručne osobe te druge zainteresirane građane.

Popis aktivnosti:

 • 1. Terapija senzorne integracije/okupaciona terapija
 • 2. Osteopatija, neurorazvojne i senzorne procjene i terapije
 • 3.Muzikoterapija
 • 4.Tomatis terapija
 • 5.Neurofeedback terapija
 • 6. Kreativne radionice
 • 7.Glazbene radionice
 • 8.Sportske igraonice
 • 9. Subotnje igraonice
 • 11. Edukacije, Predavanja, Savjetovanja i ostalo

Humanitarne akcije

Humanitarne akcije

Humanitarna akcija “Sve za djecu kao kap vode na dlanu”

Humanitarna akcija “Sve za djecu kao kao vode na dlanu”

Humanitarna akcija “Sve za djecu kao kao vode na dlanu” u organizaciji Dalibora Horvata za rehabilitaciju štićenika udruge DIRA. Akcija održana u periodu od
20.1-20.4.2016., finalno s koncertom i call centrom.