To je sigurna, nefarmakološka, znanstveno utemeljena i ugodna metoda treninga mozga. Provodi se medicinski odobrenim aparatom s ciljem promjene aktivnosti moždanih valova. Moždane stanice imaju sposobnost rasta, reorganizacije i stvaranja novih puteva.

Metodu su razvijali Susan i Sigfried Othmer od 1987. godine proučavajući moždanu aktivnost, frekvencije rada mozga, položaje elektroda, primjenu za različite tegobe – posebice promjene ponašanja.

KAKO IZLGEDA TRETMAN?

Dijete je smješteno u ugodan sjedeći položaj ispred ekrana zanimljivog i opuštajućeg sadržaja, s postavljenim elektrodama i slušalicama na glavi. Tijekom tretmana snima se EEG signal, aparat obrađuje podatke i daje povratne informacije – vidne, slušne i taktilne, mijenjajući veličinu i bistrinu slike, jačinu zvuka i vibracije. Mozak na taj način dobiva različite podražaje iz okoline što ga potiče na učenje samoregulaciju.

Neurofeedback praktičar provodi standardne protokole kojima se određuju optimalna frekvencija i položaj elektroda, ovisno o teškoćama i ciljevima.

Trajanje tretmana je 30 minuta. Preporuka je odraditi puni ciklus od 20 tretmana, dolazeći 2 do 3 puta tjedno.

PRIMJENA

Uspješno se primjenjuje kod poremećaja iz spektra autizma, poremećaja pažnje (ADD, ADHD), poteškoća s učenjem, pisanjem, računanjem, poremećaja komuniciranja, poremećaja motoričkih vještina, noćnog mokrenja, tikova, impulzivnosti, agresivnosti, epilepsije i dr.

BITNO JE ZNATI!

Neurofeedback terapija jest proces koji, najčešće, traje oko 2  mjeseca te zahtjeva kontinuiranu komunikaciju i suradnju terapeuta i roditelja. Rezultati terapije su individualni.

 

Tretmane provodi Valentina Stanissa, mag. physioth., Neurofeedback terapeut