Informacije

Hahlić 19a, 51000 Rijeka, Hrvatska
+38591 202 0667
+38591 620 9318
dira.rijeka@gmail.com

KONTAKT:
Tajnica udruge:
Suzana Peša Vučković

 

Predsjednica udruge:
Doris Kovačić

Kontaktirajte nas

Sljedeća polja su obavezna